28/01/2023

Seira Yun

  • Chủ đề: Socious - Tác động cho vay

  • Mô tả :

Socious đang thực hiện một dự án do Catalyst tài trợ “Tác động cho vay dành cho những người không có tài khoản ngân hàng”. Chúng tôi muốn trình bày kế hoạch dự án thí điểm của mình trong phiên họp toàn thể và tiếp tục nhận được phản hồi/câu hỏi của các thành viên cộng đồng.

Miguel & Sebastian

  • Chủ đề: SPOTed tại ETH

  • Mô tả :

Cardano Spot được thiết kế để khám phá và điều hướng liền mạch hệ sinh thái Cardano được hỗ trợ bởi sự tham gia của cộng đồng và quản lý nội dung.