22/10/2022

Hợp tác cộng đồng rộng rãi

Lucas Macchiavelli

 • Chủ đề: Tài trợ cho các doanh nghiệp trong thế giới thực

 • Mô tả : Khả năng cấp vốn cho các doanh nghiệp từ thế giới thực bằng Cardano

 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh

 • Ghi âm (nếu có) : N/A

Duc Tiger

 • Chủ đề: dRep

 • Mô tả : Tất cả về dRep (điều kiện để trở thành dRep hợp lệ, tiền thưởng và ảnh hưởng của dRep khi bỏ phiếu..)

  • dRep là gì?
  • Tại sao Quản trị Cardano cần có dRep
  • dRep hoạt động như thế nào?
  • Vai trò, nhiệm vụ của mỗi dRep
  • Quyền lợi khi trở thành dRep
  • Điều kiện để trở thành dRep
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt

 • Ghi âm (nếu có) : N/A