06/11/2022

Hợp tác cộng đồng rộng rãi

Cao Đức Thịnh

  • Chủ đề: Đề xuất được tài trợ

  • Mô tả : Chia sẻ tiến độ và kết quả của các đề xuất được tài trợ (ISPO mở). Điều này cho phép sử dụng tài nguyên hiệu quả và hiệu quả hơn, cũng như hiểu rõ hơn về những thành công và thất bại của các dự án khác nhau

  • Ngôn ngữ : Tiếng Việt

  • Ghi âm (nếu có) : N/A