Bài thuyết trình

Chuẩn bị cho bài thuyết trình của bạn

  1. Đúng giờ: Tòa thị chính bắt đầu lúc 9:00 UTC và với tư cách là người đồng tổ chức vào ngày hôm đó, bạn cần tham gia Zoom đã đăng ký từ liên kết sau: Liên kết zoom để đăng ký ETH ít nhất 10 phút trước 9:00 UTC để hoàn tất việc chuẩn bị cho bài thuyết trình của bạn.

  2. Ghi hình : Để có thể ghi lại phòng Breakout của bạn vào máy tính, chúng tôi sẽ chỉ định bạn làm người đồng tổ chức trước khi mở phòng.

  3. Quan trọng : Với tư cách là người đồng tổ chức, bạn có thể đóng phòng của mình khi phiên của bạn kết thúc, đồng nghĩa bạn cũng có thể đóng tất cả các phòng nhóm. Lưu ý: Không “Đóng tất cả các phòng” khi thoát khỏi cuộc gọi Zoom. Vui lòng đánh dấu khi rời đi để chỉ đóng cửa phòng của bạn vì chúng tôi không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện đang diễn ra song song trong các nhóm phòng khác.

  4. Tham gia : Tôn trọng khán giả của bạn, đảm bảo đọc trước Nguyên tắc kiểm duyệt cộng đồng .

  5. Hành động nếu cần : Với tư cách là người đồng tổ chức Tòa thị chính, bạn có trách nhiệm duy trì chuẩn mực giao tiếp trong phòng của mình. Nếu bạn xác định được những người tham gia có hành vi sai trái vốn không tôn trọng như được đề cập trong Nguyên tắc kiểm duyệt cộng đồng và làm phiền cuộc trò chuyện, vui lòng sử dụng quyền “loại người tham gia” với tư cách là người đồng tổ chức.