Giới thiệu

Cộng đồng Cardano Catalyst Tòa thị chính phía Đông (C3ETH) Nguyên tắc tổ chức nhóm phòng

Ghi chú:

Một số nội dung và thông tin được sử dụng trong trang này đã được sử dụng lại và/hoặc sao chép từ Catalyst Swam ATH Host Guides v2

Mục đích

Buổi gặp mặt tại Tòa thị chính phía Đông (ETH) hai tuần một lần là nơi để các cộng đồng ở Đông bán cầu cập nhật, chia sẻ ý tưởng, trình bày dự án, mời cộng đồng tham gia các cuộc thảo luận có ý nghĩa và tìm những người có cùng chí hướng để cộng tác và cùng nhau xây dựng các dự án trên chuỗi khối Cardano .

Tổ chức một nhóm phòng cho cộng đồng của riêng bạn và các sự kiện để hỗ trợ các mục tiêu của Project Catalyst, chúng tôi mong muốn cung cấp một môi trường an toàn và sống động để khám phá tiềm năng cao nhất của sự hợp tác giữa con người với nhau cũng như giới thiệu và giáo dục các thành viên cộng đồng về hệ sinh thái của chúng tôi.

Quy trình

  1. Đọc ETH [FAQs]({{< relref “guest-faq” >}}) và áp dụng Nguyên tắc của IOHK →
  2. [Đăng ký]({{< relref “guest-signup” >}})
  3. Được chấp nhận
  4. [Trình bày]({{< relref “guest-presentation >}})
  5. [Đăng tải bản Ghi hình]({{< relref “guest-upload-recording” >}})

Phản hồi hay có bất kỳ đề xuất xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua