Câu hỏi thường gặp

Vui lòng lướt qua Câu hỏi thường gặp để tìm nhanh thông tin liên quan

📍 Tôi có cần đăng ký để tổ chức phòng họp nhóm không?

Có, vui lòng điền vào mẫu sau.

📍 Làm thế nào để chúng tôi chấp nhận đăng ký phòng họp nhóm của bạn?

Bạn cần điền vào biểu mẫu được cung cấp và cho phép chúng tôi ít nhất 1 tuần để các thành viên Nhóm ETH Core xác thực thông tin được cung cấp. Một khi có kết quả đồng thuận là được chấp nhận/từ chối từ nhóm ETH, bạn sẽ được thông báo về kết quả. Khi yêu cầu tổ chức nhóm phòng bị từ chối, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo cùng với lí do.

📍 Tôi có thể yêu cầu phòng họp nhóm và trình bày bằng ngôn ngữ và khán giả của mình không?

Có thể, miễn là nội dung phù hợp, có ảnh hưởng và người tham gia hiểu.

📍 Sự kiện tổ chức phòng họp nhóm có giống với các hoạt động IdeaFest Reel nơi bạn có thể quảng cáo các đề xuất của mình trước hoặc trong thời gian bỏ phiếu không?

Không, tất cả các bài thuyết trình và hoạt động liên quan đến IdeaFest Reel sẽ không có trong đăng ký tổ chức phòng breakout.

📍 Tại sao cần có sự đồng thuận cho mỗi phòng họp nhóm tổ chức trên ETH?

Do bản chất của khán giả chủ yếu không phải là người nói tiếng Anh, chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng về nội dung, ý định, mục đích, cách sử dụng ngôn ngữ thuyết trình trong phòng họp nhóm, v.v. Do đó, việc tối đa hóa tác động và kết quả của việc tổ chức sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên những người tham gia và người trình bày.

📍 Một nhóm có thể tổ chức và trình bày nhiều tuần liên tiếp trong phòng họp nhóm không?

Phòng họp nhóm là một nền tảng giao tiếp cho tất cả các thành viên trong cộng đồng mong muốn mang đến và chia sẻ ý tưởng của mình bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của họ, do đó, thời gian và cơ hội sẽ chia đều cho tất cả các thành viên và cộng đồng.

📍 Khi được chấp nhận tổ chức trong phòng họp nhóm tại ETH, thông tin của người trình bày sẽ được tìm thấy ở đâu?

Thông tin của bạn sẽ xuất hiện tại https://easterntownhall.com/guests. Liên kết video ghi lại phòng họp nhóm của bạn sẽ được chia sẻ với chúng tôi và có thể truy cập được từ trang web ETH. Tùy thuộc vào chất lượng bản ghi của bạn, nội dung đáp ứng các giá trị chung của ETH và Cardano và không mang lại nhận thức tiêu cực cho những người đề xuất, nhà xây dựng Cardano và các thành viên khác của cộng đồng.