Yêu cầu tối thiểu về đăng ký bỏ phiếu

Đây là những điều kiện tiên quyết bạn cần phải có để tham gia

  • Cần tối thiểu 500 ADA không bao gồm phần thưởng
  • Trước khi đăng ký, bạn phải cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Catalyst Voting trên thiết bị di động của mình.

Tải xuống ứng dụng bỏ phiếu

  • Việc đăng ký phải được hoàn thành trước ngày chụp nhanh.
  • Lưu ý: có phí đăng ký 0,17 - 0,18 ADA

Nếu bạn đã đăng ký trước Fund10, bạn sẽ cần phải đăng ký lại để nhận phần thưởng
Đăng ký trước sẽ đủ điều kiện để bỏ phiếu nhưng không kiếm được phần thưởng.

Thông tin quan trọng

  • Nếu bạn đã đăng ký tại Fund4, Fund5, Fund6, Fund7, Fund8 và/hoặc Fund9 và có thể bỏ phiếu - đăng ký của bạn sẽ tự động có hiệu lực để Fund10 bỏ phiếu nhưng không nhận được phần thưởng (với điều kiện bạn vẫn còn mã QR và mã PIN bạn không cần phải đăng ký lại). Điều này không áp dụng cho đăng ký Fund2 hoặc Fund3.
  • Quyền biểu quyết của bạn sẽ được cập nhật trong ảnh chụp nhanh mới.
  • Xin lưu ý rằng iPhone 6 trở về trước không được hỗ trợ.
  • Bất kể ví của bạn là gì, mỗi lần đăng ký sẽ cung cấp cho bạn một mã QR và mã PIN duy nhất. Những thứ này nhất định phải được cứu. Không lưu mã QR, không bỏ phiếu! Không lưu mã PIN, không bỏ phiếu!