DAOs ❤ Cardano

Quy mô quỹ: 1.000.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịch

Tóm tắt thử thách

Hiện tại nếu một DAO (thậm chí là nhằm mục đích xây dựng các sản phẩm và dịch vụ xung quanh Cardano) muốn thiết lập cơ sở hạ tầng DAO của họ, các tùy chọn hiện tại hầu hết đều dựa trên blockchain Ethereum.

Các dApp này bao gồm từ quản lý Kho bạc cơ bản, đến Ra quyết định trong các DAO và thậm chí là các dịch vụ hỗ trợ như Tư pháp phi tập trung. Một số trong số đó là:

 • https://aragon.org
 • https://daostack.io
 • https://colony.io
 • https://www.molochdao.com
 • https://abridged.io
 • https://kleros.io

Cardano cần:

 • Các công cụ tương tự cung cấp các tính năng vượt trội so với các công cụ được cung cấp trên các chuỗi khác.

 • Nền tảng quản lý cộng tác hiệu quả để tổ chức các ý định và hành động của cộng đồng

 • Các công cụ bổ sung chưa hiện có để mang lại cho Cardano một lợi thế khác biệt

 • Các công cụ để các tổ chức tiềm năng sử dụng trong việc đánh giá các tính năng có sẵn trong Cardano DAO’s

  • Cộng đồng DAO
  • Tạo DAO
  • Hoạt động DAO
  • Quản trị DAO.

Tại sao nó lại quan trọng?

Các ứng dụng chuỗi khối đã chuyển từ Tiền tệ sang DeFi, sang NFT. DAO là Tiếp theo. Cardano cần phải sẵn sàng khi điều đó xảy ra.

Thành công trông như thế nào?

Không có cách nào tốt hơn để quản lý DAO của bạn hơn là sử dụng Cardano DAO. Từ Doanh nghiệp Nhỏ đến Cộng đồng Toàn cầu .. Cardano DAOs cung cấp.

Các chỉ số chính để đánh giá

 • Số lượng cộng đồng tham gia cộng tác bằng cách sử dụng các công cụ tạo Cardano DAO.
 • Số tiền ADA đến từ phí giao dịch của các DAO sau khi các giải pháp cho thách thức này được triển khai (> so với số tiền được phân bổ của thách thức)
 • Số lượng DAO sử dụng Cardano làm chuỗi quản trị / quản lý trong 6 tháng.
 • Số lượng bộ công cụ / khuôn khổ DAO có sẵn cho DAO Ops (> 1).