Thử thách & chiêu mộ sinh viên 🎓

Quy mô quỹ: 100.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịch

Tóm tắt thử thách

inh viên có những ý tưởng kinh doanh thú vị và động lực để khởi nghiệp, nhưng họ thiếu nguồn lực để thực hiện chúng. Đặc biệt, tình trạng thiếu hụt các quỹ phát triển và kỹ sư là nghiêm trọng, và sinh viên có rất ít cơ hội để có được những nguồn lực này. Tuy nhiên, các Catalysts dễ dàng huy động tiền hơn VC (Đầu tư mạo hiểm) và Business Contests, đồng thời có thể kết nối toàn cầu với các kỹ sư trong cộng đồng này. Tuy nhiên, số lượng các đề xuất cho Catalysts đang tăng lên nhanh chóng, và cộng đồng không dễ dàng nhận thấy các đề xuất quy mô nhỏ từ sinh viên. Ngoài ra, rất khó để thiết lập Lộ trình rõ ràng trong khi nguồn lực khan hiếm và nhận được đánh giá cao từ CA (Cố vấn cộng đồng).

Vì vậy, để cộng đồng dễ dàng ghi nhận những ý tưởng mới từ sinh viên, chúng tôi sẽ thành lập Chuyên mục mới dành riêng cho sinh viên. Ngoài ra, thay vì lộ trình mơ hồ, chúng tôi đặt giới hạn ngân sách là 5.000 đô la. Bằng cách đó, nhiều sinh viên có thể trải nghiệm nguồn tài trợ từ Catalyst. Khi tiếp tục tham gia Catalyst, kinh nghiệm tài trợ, ngay cả ở quy mô nhỏ, được cộng đồng đánh giá. Do đó, điều quan trọng là phải đặt ra giới hạn ngân sách.

Mục tiêu Danh mục là khuyến khích các kỹ sư tìm kiếm những sinh viên được cộng đồng đánh giá và tạo một nhóm mới để tham gia Quỹ tiếp theo với một Lộ trình rõ ràng. Đây là một lợi ích cho cả sinh viên và kỹ sư để tăng một mức lương lớn cho các kỹ sư thông qua Catalyst chứ không phải từ các VC hoặc Ngân hàng.

Tại sao nó lại quan trọng?

Hầu hết các doanh nhân sinh viên đang bị thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là về kinh phí và tuyển dụng kỹ sư.

Thành công trông như thế nào?

Bằng cách thiết lập danh mục sinh viên và tăng cường hiển thị ý tưởng của họ, họ có thể mong đợi nguồn tài trợ dễ dàng hơn và được các kỹ sư tìm kiếm.

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Số lượng đề xuất cho danh mục này
  • Số lượng vỗ tay và bình luận từ cộng đồng
  • Số lượng đề xuất có thể được hợp tác với các kỹ sư khác
  • Số lượng đề xuất đã tham gia vào quỹ tiếp theo