Xây dựng trên Blockfrost

Quy mô quỹ: 50.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịch

Tóm tắt thử thách

Blockfrost là một API có sẵn, công khai và có thể truy cập miễn phí, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng cho các nhà phát triển để mọi người có thể bắt đầu xây dựng dapps/ ứng dụng trên Cardano. Với Blockfrost, các nhà phát triển có thể bắt đầu làm những gì họ yêu thích ❤️ mà không cần phải tự chạy và duy trì cơ sở hạ tầng và công cụ bổ sung. Hiện tại, chúng tôi có hơn 10.000 nhà phát triển đã tham gia nền tảng lưu trữ Blockfrost.io của chúng tôi.

Chúng tôi cũng đang nghiên cứu chương trình nguồn mởBlockfrost API backend, giúp cộng đồng có thể xây dựng và cung cấp dịch vụ nhiều hơn nữa.

Thách thức này được đặt ra để tạo ra một hệ sinh thái nhà phát triển thịnh vượng xung quanh Blockfrost, khuyến khích không chỉ nhiều nhà phát triển hơn xây dựng trên Blockfrost mà còn xây dựng cả hệ sinh thái Blockfrost.

Hướng dẫn đặt câu hỏi

 • Làm thế nào chúng tôi có thể thúc đẩy các nhà phát triển mới đến Cardano với Blockfrost?
 • Chúng ta có thể thu hút các nhà phát triển hiện có từ Crypto không?
 • Làm cách nào chúng ta có thể làm cho Blockfrost trở nên phi tập trung và mạnh mẽ hơn?
 • Chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn cho các nhà phát triển hiện tại về cách xây dựng các ứng dụng an toàn hơn trên Cardano không?

Các định hướng tiềm năng

 • Phát triển các khuôn khổ mới

 • Nghiên cứu các khái niệm mới

 • Tài liệu giáo dục

  • Đóng góp vào cổng tài liệu blockfrost.dev
  • Các bài đăng trên blog, các bài báo và hướng dẫn
 • SDK cho NFT minting và quản lý NFT

 • Bảng điều khiển và các lựa chọn thay thế giao diện người dùng

 • Kiểm toán cơ sở mã hiện có

 • Các chương trình khuyến khích dành cho nhà phát triển và nhà cung cấp

 • Hợp tác để cải thiện khả năng tương tác trong các công cụ hiện có trong hệ sinh thái Hackathons

Các giải pháp mã nguồn mở được ưu tiên.

Nhóm Blockfrost sẽ cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn kỹ thuật cũng như đăng ký nhà phát triển miễn phí cho tất cả những người chiến thắng trong thử thách này.

Tại sao nó lại quan trọng?

Điều quan trọng là tạo ra một hệ sinh thái nhà phát triển thịnh vượng xung quanh các thành phần cơ sở hạ tầng quan trọng như Blockfrost.

Thành công trông như thế nào?

Các sáng kiến mã nguồn mở khác nhau xây dựng một hệ sinh thái hoạt động xung quanh Blockfrost, từ công cụ đến khuôn khổ.

Các chỉ số chính để đánh giá

Chúng tôi đề xuất các số liệu sau cho các đề xuất đã gửi:

 • Số lượng nhà phát triển và / hoặc người dùng
 • Số lượng nhà phát triển và / hoặc người dùng mới có được (mới tham gia hệ sinh thái)
 • Số lượng fork, lượt tải xuống hoặc số sao trên GitHub
 • Số lượng người đóng góp