Điện ảnh và Truyền thông (FAM) hợp nhất!

Quy mô quỹ: 150.000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Thị trường truyền thông + giải trí toàn cầu = 2 nghìn tỷ đô la. Một mạng lưới FAM phi tập trung để tạo ra cộng đồng truyền thông Cardano chất lượng là rất quan trọng nhưng vẫn chưa có.

Tại sao nó lại quan trọng?

Cho đến nay, danh mục thử thách dành cho sáng tạo đã không còn. Sự đa dạng cộng với sự sáng tạo của con người trong nghệ thuật có thể làm phong phú thêm hệ sinh thái Cardano và hơn thế nữa

Thành công trông như thế nào?

Các nhóm cộng tác bình đẳng để tạo ra các nền tảng + nội dung đa phương tiện chất lượng cao, toàn diện = nâng cao kiến thức + áp dụng Cardano

Các chỉ số chính để đánh giá

Như một thước đo sức khỏe của hệ sinh thái:

  • dự án đa phương tiện
  • nền tảng đa phương tiện
  • nhóm đa ngôn ngữ
  • của các đoàn làm phim phi tập trung
  • nhóm tin tức phi tập trung
  • nhóm tạo nội dung phi tập trung
  • của các dự án đa phương tiện phi tập trung chia sẻ tài nguyên (ví dụ: cảnh RAW) để tránh chi phí không cần thiết và lượng khí thải CO2 từ việc di chuyển để quay cảnh tại chỗ

Tóm tắt thử thách

Các nhà sáng tạo, nhà văn, nghệ sĩ, nhà làm phim, nhiếp ảnh gia, v.v., cộng tác một cách bình đẳng, có thể làm phong phú thêm hệ sinh thái bằng sự đa dạng văn hóa của họ.

Cardano có một cộng đồng YouTube mạnh mẽ, nhưng rõ ràng YouTube không phải là tất cả và nó không được đón nhận ở nhiều khía cạnh. Chúng ta cần một cầu nối giữa YouTube, các phương tiện truyền thống, TV và phim. Chúng ta cần truyền đạt một thông điệp rõ ràng tới các phương tiện truyền thông.

Điều quan trọng là phải tạo ra nội dung giáo dục và truyền cảm hứng mà các phương tiện truyền thông và đài truyền hình quốc gia sẵn sàng sử dụng trong các chương trình hàng ngày của họ.

Trong giai đoạn đầu này, cần có sự hợp tác giữa người dùng YouTube và các chuyên gia Truyền hình & Điện ảnh. Tạo ra một thách thức cụ thể cho việc này sẽ mở ra cánh cửa cho cả giáo dục và cảm hứng.

Thử thách Điện ảnh và Truyền thông (FAM) nhằm mục đích nâng cao kiến thức và sự chấp nhận Cardano cho khán giả toàn cầu bằng cách cho phép:

  • một nền tảng thách thức để tạo điều kiện cho các chuyên gia và nhà sáng tạo kết nối, cộng tác và phối hợp

  • sự ra mắt của các dự án làm nổi bật vô số câu chuyện trong hệ sinh thái Cardano

  • các dự án đa phương tiện minh họa cách blockchain của Cardano là giải pháp ‘blockchain xanh’ trong một thế giới cần các giải pháp cho tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Cho đến nay, một danh mục thử thách dành riêng cho nhóm sáng tạo này để làm nền tảng cho các ý tưởng xúc tác của họ đã không còn. Điều này đã dẫn đến việc các dự án có khả năng gây ảnh hưởng phải vật lộn để tìm vị trí của mình trong các hạng mục Thử thách không hoàn toàn ‘phù hợp’. Hạng mục thách thức FAM có thể mở ra một luồng gửi ý tưởng và đề xuất mang lại nội dung đa phương tiện đa ngôn ngữ chất lượng cao, mang tính giáo dục và truyền cảm hứng.

Nội dung giúp xây dựng các cầu nối trong hệ sinh thái Cardano và qua các hệ sinh thái đa ngành trên toàn cầu. Vì vậy, các quảng cáo FAM, ở tất cả các nơi trên thế giới, hãy tăng cường. Bạn là người mà chúng tôi đã chờ đợi.