Mở rộng quy mô các trung tâm cộng đồng của Cardano

{{<youtube nJkH2MtPhX8>}}

Quy mô quỹ: $ 350,000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữGit Book

Tóm tắt Chiến dịch

Trong số khoảng 7,8 tỷ dân trên thế giới, 6,45 tỷ không nói tiếng Anh.

Sống ở thế giới phương Tây, chúng ta thường xuyên quên đi sự thật này, và nhiều người trong chúng ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Hãy xem xét nó ngay bây giờ và bắt đầu xây dựng một hệ sinh thái thực sự mang tính toàn cầu, cho phép tất cả mọi người tham gia với tất cả khả năng của họ.

Khi bạn thúc đẩy việc áp dụng ở cấp độ cơ bản, bạn đang làm nhiều việc hơn là chỉ ’tạo ra những sản phẩm tuyệt vời’, bạn đang trao quyền cho mọi người thay đổi cuộc sống của họ theo những cách mà họ có thể không bao giờ tưởng tượng được.

Tại sao nó lại quan trọng?

Không có người dùng ở cấp độ cơ bản, chúng tôi đang xây dựng các sản phẩm thích hợp phục vụ chủ yếu là những người kỹ thuật có chuyên môn về blockchain.

Thành công trông như thế nào?

Các trung tâm cộng đồng địa phương trên khắp thế giới, nơi một người bình thường có thể tham gia bằng ngôn ngữ của họ và với sự hiểu biết văn hóa của riêng họ

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Có bao nhiêu trung tâm mới được ra mắt trong 6 tháng tới?
  • Thử thách tập trung vào cộng đồng này đã đưa bao nhiêu nhà phát triển vào hệ sinh thái Cardano?
  • Có bao nhiêu người dùng mới của Cardano đã được giới thiệu?
  • Tổng phạm vi tiếp cận của lần ra mắt tiếp thị ban đầu của trung tâm là bao nhiêu?
  • Thử thách tập trung vào cộng đồng này đã đưa bao nhiêu tổ chức bên ngoài vào hệ sinh thái Cardano?