Hệ sinh thái dành cho nhà phát triển nguồn mở

Quy mô quỹ: 200.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữGit Book

Tóm tắt Chiến dịch

Những thách thức này cũng nhằm mục đích hỗ trợ sự phát triển của các công cụ chung cần thiết cho các dự án sử dụng blockchain cardano.

Có những chức năng cốt lõi mà hầu như tất cả các dự án Dapp cần như truy vấn chuỗi khối, quản lý ví, tạo giao dịch. Các chức năng này nên được cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người và thuộc sở hữu của cộng đồng. Một số giải pháp này hiện chỉ dễ dàng có sẵn dưới dạng giải pháp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ. Tuy nhiên, nếu hầu hết các Dapp được xây dựng dựa trên cùng các giải pháp độc quyền để truy cập vào chuỗi khối, thì điều này dẫn đến việc tập trung hóa và dẫn đến rủi ro.

Mục tiêu của Cardano là bao gồm những người hiện đang bị bỏ rơi. Nếu các công cụ tốt nhất được xây dựng với quỹ cộng đồng nằm sau một bức tường trả tiền, điều này sẽ tạo ra một sân chơi không công bằng. Bất kỳ ai muốn bắt đầu xây dựng trên cardano đều có thể dễ dàng định cấu hình một nút với các tiện ích họ cần. Bất kỳ ai đang lưu trữ một nút (dưới dạng SPO hoặc cách khác) sẽ có thể dễ dàng thêm vào và cung cấp các dịch vụ bổ sung khi họ thấy phù hợp.

Các dự án quy mô lớn và các giải pháp đơn lẻ đã được chứng minh là không linh hoạt và ngành công nghiệp đang tập trung vào thiết kế tổng hợp. Kiến trúc dịch vụ vi mô hiện đại và các giải pháp như container hóa cho phép các tiện ích chung được phát triển như các khối xây dựng độc lập tự lưu trữ. Cách tiếp cận này cho phép các dự án tập trung vào một chức năng duy nhất để giảm rủi ro cho cả cộng đồng.

Hướng dẫn đặt câu hỏi

  • Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo các nhà phát triển tương lai được hưởng lợi từ công việc được tài trợ ngày hôm nay?
  • Làm cách nào để chúng tôi thúc đẩy một hệ sinh thái phi tập trung và tự lưu trữ?
  • Làm thế nào để chúng ta liên kết giữa các nỗ lực cộng đồng nguồn mở khác nhau?

Các định hướng tiềm năng

  • phát triển các công cụ phổ biến như thư viện hoặc các dịch vụ được đóng gói
  • hệ thống khuyến khích để phát triển và lưu trữ tiện ích nguồn mở phổ biến
  • kho lưu trữ được kiểm toán chung & tổng quan về các giải pháp nguồn mở
  • tổ chức các sự kiện để mang cộng đồng nguồn mở lại với nhau
  • hợp tác / nỗ lực để xác định các tiêu chuẩn chung

Tại sao nó lại quan trọng?

Có những chức năng cốt lõi mà hầu hết các dự án cần, các giải pháp nguồn mở do cộng đồng sở hữu có thể cung cấp chúng cho mọi người

Thành công trông như thế nào?

Sự kết hợp lành mạnh của cả nhóm tư nhân và nhà nước dựa trên cơ sở xây dựng và đóng góp vào, một nền tảng vững chắc và cởi mở cho sự phát triển

Các chỉ số chính để đánh giá

Thành công của đề xuất này nên được đo lường thông qua việc các dự án khác áp dụng các giải pháp nguồn mở:

  • Sử dụng kho lưu trữ git mã nguồn mở
  • Việc sử dụng các bộ chứa docker mã nguồn mở

Khi kết thúc thử thách này, các nhà phát triển cũng sẽ dễ dàng tìm thấy các công cụ hiện có giúp ích cho dự án của họ.

Chúng ta đã quản lý để tạo ra những cái nhìn tổng quan công khai về mã nguồn mở exisitng và các công cụ miễn phí chưa?

Các số liệu khác có thể liên quan đến số lượng nhà phát triển tham gia vào các dự án mã nguồn mở, mặc dù điều này có thể khó theo dõi. Chúng tôi có thể theo dõi xem các sự kiện đã được tổ chức hay chưa và có thấy sự tham gia để hỗ trợ các dự án nguồn mở hay không