Tài nguyên đa ngôn ngữ

Quy mô quỹ: 100.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữGit Book

Tóm tắt Chiến dịch

Ngôn ngữ tiếng Anh có thể là rào cản đối với rất nhiều người trên thế giới khi họ cố gắng tìm hiểu về Cardano và công nghệ blockchain.

Ít nhất bằng tiếng Tây Ban Nha, không có tài nguyên nào dành cho những người có thể muốn học cách viết mã các hợp đồng thông minh với Plutus hoặc Marlowe chẳng hạn.

Tại sao nó lại quan trọng?

Các nền tảng đa ngôn ngữ sẽ cho phép những người không nói tiếng Anh tìm hiểu về Cardano và tăng mức độ áp dụng của nó trên toàn thế giới.

Thành công trông như thế nào?

Tăng cường sự chấp nhận và tham gia cộng đồng của những người không nói tiếng Anh.

Tăng số lượng tài nguyên bằng nhiều ngôn ngữ.

Các chỉ số chính để đánh giá

Khi kết thúc thử thách này, chúng tôi sẽ tự hỏi: Liệu chúng tôi có quản lý để giúp những người không nói tiếng Anh dễ dàng hơn trong việc xây dựng và phát triển cộng đồng Cardano tại các khu vực địa phương của họ không?

  • Số lượng người không nói tiếng Anh tham gia cộng đồng Cardano
  • Số lượng các khóa học được dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, từ lập trình đến hoạt động của nhóm cổ phần, v.v.
  • Ý thức cộng đồng và các cuộc trò chuyện. Có những người xung quanh để nói chuyện cùng.