Cải thiện và phát triển khả năng kiểm toán

Quy mô quỹ: 100.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữGit Book

Tóm tắt Chiến dịch

Khi Quỹ 7 diễn ra, chúng ta sẽ có gần 300 đề xuất được tài trợ. Điều cực kỳ quan trọng là các đề xuất này phải được đánh giá / kiểm toán để xem liệu chúng có mang lại hiệu quả hay không và ROI có phù hợp với những gì đã được thiết lập ban đầu hay không.

Hiện tại, IOG chịu trách nhiệm theo dõi sự phát triển của các đề xuất được tài trợ này, nhưng khi có hàng trăm đề xuất được tài trợ thì đây sẽ là một công việc quá sức đối với IOG.

Thách thức về khả năng kiểm toán nhằm đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng các nguồn ngân quỹ của Cardano, điều này sẽ cho phép cộng đồng Cardano có thêm thông tin về việc phát triển các đề xuất được tài trợ thông qua hệ thống kiểm tra và số dư.

Một số hướng mà thử thách này có thể thực hiện

 • Podcast với các nhóm từ các đề xuất được tài trợ.
 • Kiểm toán hợp đồng thông minh.
 • Nền tảng / Trang web thực hiện:
 • Báo cáo về số liệu, tình hình chi tiêu các nguồn tài chính.
 • Các chỉ số về sự phát triển của Dapps (txs, khối lượng, ví duy nhất, v.v.)
 • Các chỉ số về Số lượng nhà phát triển được giới thiệu, số lượng cam kết trong kho đề xuất được tài trợ.
 • Chỉ số chỉ số tương tác trên mạng xã hội.

Tại sao nó lại quan trọng?

Điều quan trọng là các đề xuất được tài trợ phải được đánh giá để xem liệu chúng có đang cung cấp những gì đã được thiết lập trong sứ mệnh của mình hay không.

Thành công trông như thế nào?

Một số dự án đánh giá các đề xuất được tài trợ, cung cấp các báo cáo, bài báo và số liệu về sự phát triển và thực hiện các dự án.

Các chỉ số chính để đánh giá

Số lượng các đề xuất được tài trợ đã được kiểm toán

Xét rằng ý tưởng là để kiểm tra và báo cáo về sự phát triển của các đề xuất trong các thách thức khác nhau, điều quan trọng là các chỉ số thành công phải được nghĩ ra liên quan đến từng thách thức.

Số lượng báo cáo, bài báo và video / podcast trên:

 • Thể hiện
 • Thành tựu
 • Tài chính
 • Số lượng nhà phát triển được giới thiệu.
 • Số lượng cam kết trong kho đề xuất được tài trợ (Github)
 • Các chỉ số về: giao dịch, khối lượng và ví duy nhất tương tác với dapp.
 • Số lượng hợp đồng thông minh đã được kiểm toán.
 • Các chỉ số tương tác trên mạng xã hội.