Phát triển Châu Mỹ Latinh, Phát triển Cardano

Quy mô quỹ: 500.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữ Git và Sách Git

Tóm tắt Chiến dịch

Cũng như ở Châu Phi, việc nâng cao mức độ nhận thức của những người thường xuyên ở Châu Mỹ Latinh về công nghệ blockchain và giao thức Cardano nên là ưu tiên của cộng đồng Catalyst. Cung cấp kinh phí cho những người tìm hiểu về giao thức của chúng tôi để tận dụng giao thức và sự hỗ trợ mà cộng đồng cung cấp dường như là lý do tại sao chúng tôi làm việc cùng nhau, phải không?

Trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi có một số người xuất sắc từ Châu Mỹ Latinh đang làm việc với chúng tôi để phát triển hệ sinh thái. Hãy cung cấp cho các thành viên cộng đồng của chúng ta một danh mục tài trợ mà họ có thể chỉ đến trong cộng đồng địa phương của họ như một phương tiện để tham gia vào cuộc cách mạng công nghệ này.

Phần lớn các nhóm cổ phần có trụ sở tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Giao thức Cardano sẽ linh hoạt và hiệu quả hơn nhiều đối với mọi người trên toàn thế giới khi cộng đồng Catalyst tăng cường và cố ý hỗ trợ những người muốn trở thành một phần của mạng cổ phần.

Một số thành viên ban đầu của cộng đồng Catalyst đến từ Châu Mỹ Latinh, hãy tận dụng sáng kiến đó và đưa nhiều người hơn từ khu vực tuyệt vời này của thế giới vào hệ sinh thái Cardano.

Tại sao nó lại quan trọng?

Cộng đồng Cardano có rất nhiều trụ sở ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

Với tư cách là một cộng đồng, sự phát triển ở những nơi khác đòi hỏi sự hỗ trợ và chủ động của chúng ta.

Thành công trông như thế nào?

Nhiều người từ Châu Mỹ Latinh hoặc có mối liên hệ với Châu Mỹ Latinh đến với nhau và thành lập các nhóm để phát triển hệ sinh thái của chúng tôi.

Các chỉ số chính để đánh giá

Các chỉ số cơ bản cần áp dụng để xác định hiệu quả của thử thách này sẽ bao gồm:

  • Khối lượng đề xuất bắt nguồn từ những người Mỹ Latinh tham gia Dự án Catalyst. -Chất lượng của các đề xuất đó cũng như tác động đến cộng đồng địa phương của họ.
  • Chúng tôi có thu hút được các thành viên mới của cộng đồng từ các nước Mỹ Latinh không?
  • Liệu chúng ta có thấy sự gia tăng các giao dịch được xử lý (block minted) ở Mỹ Latinh không? Có SPO mới hình thành không?
  • Chúng ta có thể học được gì từ các đề xuất được tài trợ khi xây dựng dựa trên các đề xuất được tài trợ thành công ban đầu từ bối cảnh thách thức này?
  • Các ứng dụng sẽ được phát triển có thể hữu ích ở những nơi khác trên thế giới không?
  • Liệu có sự cải thiện có thể đo lường được trong cuộc sống của những người bị thu hút bởi hệ sinh thái Cardano không?