Game thủ trên Blockchain

Quy mô quỹ: 250.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữ Git và Sách Git

Tóm tắt Chiến dịch

Chúng ta cần nâng cao nhận thức về thương hiệu của Catalyst trong cộng đồng phát triển game và đề xuất cách để người chơi tham gia vào hệ sinh thái Cardano thông qua thứ mà họ yêu thích, chơi game. Các đề xuất này có thể ở dạng xây dựng một trò chơi dựa trên Cardano, một công cụ dành cho nhà phát triển hoặc SDK để phát triển trò chơi dựa trên Cardano, một lớp blockchain tích hợp với các trò chơi hiện có hoặc bất kỳ thứ gì khác ưu tiên người chơi hoặc nhà phát triển trò chơi là kh.

Có 2,5 tỷ người chơi game. Những game thủ này đang tìm cách tham gia vào tiền điện tử một cách thú vị và bổ ích. Hãy cung cấp cho họ một thư viện trò chơi và tích hợp để lựa chọn, củng cố Cardano khi chuyển sang blockchain để chơi game.

Hãy cho những game thủ lên chuỗi nào.

Tại sao nó lại quan trọng?

Người chơi đã sẵn sàng tham gia thị trường tiền điện tử. Họ chỉ cần một blockchain rõ ràng với các ứng dụng thú vị để tham gia.

Thành công trông như thế nào?

Cardano trở thành công cụ blockchain để phát triển các ứng dụng chơi game do công cụ chất lượng và cơ sở người dùng tập trung vào game thủ rộng lớn.

Các chỉ số chính để đánh giá

 • Tổng số người dùng các ứng dụng dựa trên trò chơi được xây dựng trên Cardano
 • Số lượng ứng dụng game đang phát triển /đã phát triển trên Cardano
 • Lượng giá trị do người chơi tạo ra trong các ứng dụng chơi để kiếm tiền
 • Số lượng CNFT được tạo riêng cho chơi game
 • Số lượng chữ ký số có thể thay thế được tạo riêng cho trò chơi
 • Số lượng người sáng tạo nội dung dựa trên trò chơi đã đến Cardano
 • Số lượng các giải đấu trò chơi được tổ chức cho nội dung gốc Cardano
 • Số lượng đề xuất được gửi cho thử thách này
 • Số lượng nhận xét và kudo được đưa ra cho các đề xuất đã gửi
 • Số lượng ADA đã bỏ phiếu cho các đề xuất trong thử thách này
 • Số lượng Ví đã bỏ phiếu cho các đề xuất trong thử thách này
 • Số lượng và sự phát triển của chữ ký số và ví chơi game