DAOs ❤ Cardano

Quy mô quỹ: 500.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởngKho lưu trữGit Book

Tóm tắt Chiến dịch

Hiện tại nếu một DAO (thậm chí là nhằm mục đích xây dựng các sản phẩm và dịch vụ xung quanh Cardano) muốn thiết lập cơ sở hạ tầng DAO của họ, các tùy chọn hiện tại hầu hết đều dựa trên blockchain Ethereum.

Các dApp này bao gồm từ quản lý Kho bạc cơ bản, đến Ra quyết định trong các DAO và thậm chí là các dịch vụ hỗ trợ như Tư pháp phi tập trung. Một số trong số đó là:

 • https://aragon.org
 • https://daostack.io
 • https://colony.io
 • https://www.molochdao.com
 • https://abridged.io
 • https://kleros.io

Cardano cần:

 1. Các công cụ tương tự để cung cấp giải pháp thay thế cạnh tranh cho các chuỗi khác.
 2. Các công cụ bổ sung chưa hiện có để tạo lợi thế cho blockchain khi các DAO mới cần đánh giá chuỗi nào sẽ sử dụng cho nền tảng của họ.

tại sao nó lại quan trọng?

Các ứng dụng chuỗi khối đã chuyển từ giao dịch sang DeFi, sang NFT. DAO là những gì theo sau. Cardano cần phải sẵn sàng khi điều đó xảy ra.

Thành công trông như thế nào?

Ngày càng có nhiều giải pháp tốt hơn để quản lý DAO của bạn với Cardano so với bất kỳ blockchain nào khác.

Các chỉ số chính để đánh giá

 • Số tiền ADA đến từ phí giao dịch của các DAO sau khi các giải pháp cho thách thức này được triển khai (> so với số tiền được phân bổ của thách thức)
 • Số lượng DAO sử dụng Cardano làm chuỗi quản trị / quản lý trong 6 tháng.
 • Số lượng bộ công cụ / khuôn khổ DAO có sẵn cho DAO Ops (> 1).