Tiếp cận nhà đề xuất

Làm thế nào chúng tôi có thể khuyến khích các doanh nhân từ bên ngoài hệ sinh thái Cardano gửi đề xuất cho Catalyst trong hai quỹ tiếp theo?

Quy mô quỹ: 100.000 đô la Mỹ được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Những người đề xuất bên ngoài sẽ truyền sức sống và sự đa dạng cho cộng đồng đồng thời tăng chất lượng tổng thể của các đề xuất.

Cardano có kế hoạch đầy tham vọng để tiếp cận 1 tỷ người. Để biến mục tiêu này thành hiện thực, chúng ta phải thu hút những doanh nhân sáng giá nhất trên toàn cầu và khuyến khích họ gửi những ý tưởng có tác động tích cực đến hệ sinh thái. Các ý tưởng tốt nhất sẽ được tài trợ, cung cấp cho các doanh nhân một con đường dân chủ hóa hơn đến nguồn vốn và đảm bảo rằng vị trí đó không phải là rào cản gia nhập.

Chúng tôi phải nâng cao nhận thức về thương hiệu của Catalyst trong cộng đồng doanh nhân, thông qua các chiến dịch tiếp cận người đề xuất đa nền tảng. Từ sáng tạo nội dung đến đưa tin trên phương tiện truyền thông, hackathons và các sự kiện trực tiếp - chúng tôi muốn cộng đồng gửi ý tưởng của họ để thu hút và tương tác với khán giả.

Thành công trông như thế nào

Các doanh nhân sáng giá và các công ty chuyên ngành trên toàn cầu tìm hiểu về Catalyst và gửi các đề xuất có tác động cao.

Chỉ số chính để đánh giá

Để đánh giá ROI của thử thách này, chúng ta sẽ tự hỏi:

Chúng ta có nhận được đề xuất từ bên ngoài hệ sinh thái của mình không?

  • Bảo hiểm truyền thông
  • Ý tưởng được gửi từ các thành viên mới của cộng đồng.
  • Cố vấn cộng đồng xếp hạng về 10% hàng đầu đề xuất từ “người ngoài”

Những thách thức trước

  1. Quỹ 5: Tiếp cận nhà đề xuất
  2. Quỹ 4: Tiếp cận nhà đề xuất