Phát triển Châu Phi, Phát triển Cardano

Làm thế nào để chúng ta gieo hạt và trồng Cardano ở Châu Phi?

Quy mô quỹ: 200.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Châu Phi là mảnh đất màu mỡ cho việc áp dụng Cardano.

Có một vòng tài trợ tập trung vào châu Phi là một trường hợp đôi bên cùng có lợi. Châu Phi chiến thắng nhờ nhận được sự ủng hộ. Các dự án thương mại đang được xây dựng ở Châu Phi giành chiến thắng vì chúng nhận được tín hiệu hỗ trợ từ cộng đồng của chúng ta. Những người nắm giữ Cardano giành chiến thắng khi có một môi trường khuyến khích để áp dụng hàng loạt ở bất cứ đâu.

Tập trung vào châu Phi là một chiến lược thường được thúc đẩy và được IOG và Charles Hoskinson công khai theo đuổi

ROI có khả năng cao vì các dự án do cộng đồng tài trợ được thực hiện tốt hơn ở các nền kinh tế trẻ và đang phát triển.

Mục đích là gì:

Lời kêu gọi kích hoạt khả năng của cộng đồng Cardano trong việc nhận biết, chấp nhận rủi ro và thưởng cho cơ hội này để biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Đề xuất này không nhằm mục đích:

Đây không phải là một đề xuất cần sự làm việc tích cực của những người đề xuất, nó là một tầm nhìn cần những phiếu bầu để trở thành một thành tựu. Nếu nó thành công, người thụ hưởng là cả cộng đồng Cardano. Đó là lời kêu gọi hãy khép lại những định kiến của chúng ta và mở rộng tầm mắt, trái tim và khối óc của chúng ta cho những người tốt, những người thiếu lợi ích về môi trường mà nhiều người trong chúng ta sinh ra. Cho họ một cơ hội để chứng tỏ rằng hoàn cảnh không phải là thứ họ cần từ thiện để vượt lên trên và thành công. Tất cả những gì cần có là cơ hội bình đẳng để thành công hay thất bại mà nhiều người trong số chúng ta tận hưởng, nhưng với những trở ngại và trở ngại của họ đã giảm bớt và sự lựa chọn của họ vẫn nằm trong tay của họ.

Bất kể nó thành công hay thất bại:

Tôi đã được mở mang tầm mắt và suy nghĩ của tôi thay đổi về tiềm năng của châu Phi. Từ các nhân viên ngân hàng của châu Phi ở phía tây, những người yêu thích tầm nhìn và trái tim, tuổi trẻ với niềm đam mê, những bộ phim tài liệu thách thức những giả định của tôi và các thành viên cộng đồng Cardano với rất nhiều thứ để cống hiến.

Tại sao nó lại quan trọng?

Cardano tỏa sáng khi áp dụng trên toàn cầu. Châu Phi hiện có các doanh nhân trẻ, tiềm năng phát triển lớn và sắp có hợp đồng với chính phủ.

Thành công trông như thế nào?

  • Cardano được coi là chuỗi khối công khai tốt nhất hoạt động ở Châu Phi
  • Các dự án Cardano ở Châu Phi không bị cô lập mà được nối mạng và ngày càng phát triển

Các chỉ số chính để đánh giá

  • Số lượng người tham gia là gốc châu Phi
  • Số người tham gia bên ngoài châu Phi có quan hệ đối tác đáng kể với cư dân châu Phi
  • Phản hồi về tiến độ từ các đề xuất thành công bất kể thất bại hay thành công
  • Tính mới và tính phù hợp của các giải pháp (khó định lượng, dễ thấy)
  • Số đề xuất của Quỹ Châu Phi 5 đề xuất không cần thêm kinh phí để tiếp tục hoạt động

Những thách thức trước

  1. Quỹ 5: Phát triển Châu Phi, Phát triển Cardano

Tài liệu tham khảo

  1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu