Thiết lập thách thức của Quỹ 7

Những Thách thức nào mà cộng đồng nên ưu tiên giải quyết trong Fund7?

Quy mô quỹ: $ 5,400,000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Những thách thức do cộng đồng xác định là rất quan trọng đối với hoạt động tự quản của cộng đồng Cardano và tạo ra một cách độc đáo để đạt được nhiệm vụ của Cardano.

Đặt ra thách thức khác với các thách thức khác vì nó là đề xuất những thách thức mới, liệu những thách thức thường xuyên có phải là đề xuất các sáng kiến để giải quyết thách thức hay không.

Sau khi một đề xuất được cộng đồng chấp nhận, nhóm đề xuất có cơ hội nhận được phần thưởng khuyến khích “Nhóm thách thức” trị giá 2.500 đô la ada, nếu các điều kiện sau được đáp ứng:

 • Nhóm thử thách đưa ra thử thách cho cộng đồng khi bắt đầu quỹ sau.
 • Nhóm thử thách tạo điều kiện cho một phiên đột phá tập trung vào thử thách tại một trong những khu sau toà thị chính.
 • Nhóm thử thách dẫn đầu một phiên hồi cứu thử thách trong “tuần hồi tố” của quỹ tiếp theo.
 • Nhóm thử thách tổ chức một phiên họp với các nhóm đề xuất đã nhận được tài trợ cho thử thách.
 • Nhóm thử thách theo dõi các chỉ số chính như được báo cáo bởi các đề xuất được tài trợ, 3 tháng sau khi nhận được tài trợ và trình bày phản ánh của họ về việc liệu Thử thách có được giải quyết hay không và nêu bật các đội đang đạt được tiến bộ đáng kể trong cách tiếp cận của họ.

Những hoạt động này có vẻ phức tạp, nhưng bạn sẽ nhận được hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ từ nhóm Catalyst và cộng đồng. Tất cả những gì bạn cần là sẵn sàng đại diện cho thử thách một cách công bằng và cân bằng và mong muốn tham gia. Khi các điều kiện được đáp ứng, đội của bạn sẽ đủ điều kiện để nhận phần thưởng.

Thành công trông như thế nào

Cộng đồng bỏ phiếu để đưa vào những thách thức quan trọng và hấp dẫn, truyền cảm hứng cho các đề xuất ban đầu và có tác động.

Các chỉ số chính để đánh giá

Để đánh giá ROI của thử thách này, chúng ta sẽ tự hỏi:

 • Mức độ hiệu quả của các thách thức đã chọn về chất lượng đề xuất và sự tham gia của cộng đồng?
 • Điểm trung bình của Cố vấn cộng đồng cho 10% Thách thức được đề xuất hàng đầu là bao nhiêu?
 • Điểm trung bình của Cố vấn cộng đồng cho 10% đề xuất hàng đầu được tạo ra để giải quyết thách thức là bao nhiêu?
 • Thách thức đã tạo ra bao nhiêu sự tham gia của cử tri?
 • Có bao nhiêu đề xuất trong thử thách đã được cộng đồng chấp thuận, so với ngân sách chung của thử thách? (Mức độ thách thức)

Hướng dẫn đặt câu hỏi

 • Những thách thức nào sẽ thu hút số lượng cử tri cao nhất?
 • Những thách thức nào, nếu được giải quyết, sẽ tạo bàn đạp cho việc áp dụng Cardano?
 • Những thách thức nào, nếu được giải quyết, sẽ thúc đẩy sứ mệnh của Cardano?

Những thách thức trước

 1. Quỹ 5: Thiết lập thách thức Fund6
 2. Quỹ 4: Thiết lập thách thức Fund5
 3. Quỹ 3: F3: Sự lựa chọn của cộng đồng