Ra quyết định phân tán

Làm cách nào để chúng tôi có thể giúp cộng đồng Catalyst tiến bộ hơn trong việc đưa ra quyết định phân tán trong hai vòng Catalyst tiếp theo?

Quy mô quỹ: $ 75,000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Việc ra quyết định phi tập trung và chất lượng cao sẽ làm tăng ROI của kho bạc và hợp pháp hóa việc quản trị phi tập trung.

Thành công trông như thế nào

Cộng đồng đang cải tiến một cách có ý thức các quy trình ra quyết định đồng thời phát triển một nhóm các nhà lãnh đạo cam kết và hợp tác.

Các chỉ số chính để đánh giá

 • Để đánh giá ROI của thử thách này, chúng ta sẽ tự hỏi: Liệu chúng ta có tiến bộ hơn trong việc ra quyết định phân tán không?
 • Niềm tin của cộng đồng: xếp hạng trung bình hoặc% thành viên Catalyst phê duyệt kết quả tổng thể của vòng tài trợ.
 • Sự tham gia của cộng đồng: số lượng người tham gia Catalyst góp phần cải thiện hệ thống ra quyết định của Catalyst
 • Đo lường tổng thể
 • Tác động của các sáng kiến cá nhân
 • Bằng chứng của sự lặp lại: vòng qua vòng, có bằng chứng cho thấy “điểm đau” đang phát triển? (Thất bại sẽ giống như gặp các vấn đề giống nhau xuất hiện trong mỗi vòng tài trợ)
 • Tỷ lệ tái bầu cử: nếu những người đề xuất nhận được tài trợ tiếp theo, đây có thể được coi là một dấu hiệu thành công
 • Chấp nhận thất bại: liệu cộng đồng có thể nhìn thấy giá trị và học hỏi từ các đề xuất không hiệu quả không?

Hướng dẫn đặt câu hỏi

Làm thế nào để chúng ta khuyến khích mọi người tham gia vào quá trình ra quyết định?

Làm thế nào để chúng ta đảm bảo nhóm những người ra quyết định đa dạng và dễ tiếp cận đối với những người mới?

Làm cách nào chúng ta có thể đảm bảo rằng quy trình Catalyst liên tục lặp lại để cải thiện?

Chúng ta sẽ đưa cộng đồng vào quá trình ra quyết định như thế nào?

Các định hướng tiềm năng

 • Phần mềm hỗ trợ ra quyết định hoặc lặp lại
 • Thử nghiệm trong các cấu trúc xã hội, cộng tác hoặc cuộc họp khuyến khích việc ra quyết định được cải thiện
 • Đào tạo cố vấn cộng đồng
 • Các cách cố gắng thấp để thu hút cử tri đánh giá các đề xuất và khai thác thông tin chi tiết hiện có.

Các chiến dịch trước đó

 1. Quỹ 5 Ra quyết định phân tán
 2. Quỹ 4 Ra quyết định phân tán