Thảm họa: Khi tất cả bị đe dọa

Làm cách nào để chúng tôi có thể giúp các SPO đối phó với rủi ro & lập kế hoạch, phát triển và tham gia vào các thử nghiệm khắc phục thảm họa một cách an toàn và không có trục trặc và phi tập trung?

Quy mô quỹ: 150.000 USD được thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Khôi phục sau thảm họa (DR) là một lĩnh vực lập kế hoạch an ninh nhằm mục đích bảo vệ tổ chức khỏi ảnh hưởng của các sự việc vô cùng tiêu cực.

Một chiến lược khôi phục sau thảm họa cho phép tổ chức duy trì hoặc nhanh chóng khôi phục lại các chức năng quan trọng của nhiệm vụ sau khi bị gián đoạn.

Cardano với tư cách là một hệ điều hành tài chính được đề xuất cho thế giới phải có nhiều lớp dự phòng được xây dựng ngay cả đối với những sự kiện có vẻ xa vời hoặc rất khó xảy ra hiện nay.

Mặc dù có một mạng lưới thử nghiệm, nhưng trong điều kiện ở thế giới thực không thể được tái tạo hoàn toàn. Có thể những người đề xuất có thể phát triển một cách khuyến khích sự tham gia của SPO hơn nữa vào mạng thử nghiệm Cardano và nhiều mô phỏng hơn.

Tại sao nó lại quan trọng?

Một hệ thống mong muốn trở thành một hệ thống vận hành tài chính toàn cầu, phải trải qua đánh giá loại kiểm thử xác định sự ổn định và tính mạnh mẽ của hệ thống. Các nút đang chạy cần được chuẩn bị cho thảm họa.

Thành công trông như thế nào?

Các điểm có thể bị lỗi đã được xác định. Các kênh thông tin liên lạc về thảm họa được thiết lập. Các thủ tục phục hồi được xác định. Đã phát triển các quy trình kiểm tra.

Các chỉ số chính để đánh giá

 • đã phát triển phương pháp luận để kiểm tra căng thẳng phi tập trung của mạng chính chưa - bởi và cho các nhà khai thác liên quan?
 • các đối tượng tham gia có được thưởng khi tham gia vào các thử nghiệm khôi phục thảm họa của mạng chính thức không?
 • có đủ ưu đãi cho việc tham gia mạng thử nghiệm của Cardano không?
 • các nhà khai thác liên quan có thể tiến hành kiểm tra sức chịu đựng (tình huống quá tải, mất kết nối, tác nhân xấu, DDoS…) của một số mạng không và họ có được thưởng khi tham gia các bài kiểm tra này không (thay vì bị phạt do mất vị trí)?
 • các hướng dẫn, khuyến nghị và kênh liên lạc khẩn cấp mới đã được thiết lập cho các nhà điều hành nhóm liên quan muốn tham gia vào các công tác chuẩn bị khẩn cấp này chưa?
 • đã thành lập một nhóm chuyên trách đánh giá rủi ro và quản lý rủi ro chưa?
 • các giao thức đã được phát triển để khôi phục sau một tình huống khẩn cấp có thể làm mất phần lớn mạng chính ngoại tuyến chưa?
 • các đề xuất đã được phát triển để xây dựng trong các loại dư thừa khác nhau chưa?
 • các tiêu chuẩn mới đã được phát triển để đo lường liệu mạng lưới nhóm cổ phần Cardano có an toàn hơn, ổn định hơn, linh hoạt hơn và phi tập trung hơn không?
 • đã thực hiện sàng lọc rộng rãi hơn các nguồn rủi ro: An ninh mạng, rủi ro chính trị và quy định, rủi ro liên quan đến internet, v.v.

Tài liệu tham khảo

 1. Đề xuất cài đặt thử thách ban đầu