Hệ sinh thái cho nhà phát triển

Làm cách nào để chúng tôi có thể tạo ra trải nghiệm tích cực cho nhà phát triển để giúp nhà phát triển tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng thành công?

Quy mô quỹ: $ 1,005,000 USD thanh toán bằng Ada

Trang chiến dịchduyệt qua các ý tưởng .

Tóm tắt Chiến dịch

Việc tạo ra một trải nghiệm tuyệt vời nhằm khuyến khích các nhà phát triển, sẽ dẫn đến việc tăng khả năng chấp thuận, năng suất và khả năng sáng tạo của các nhà phát triển.

Thành công trông như thế nào

Sự sống động. Các nhà phát triển tràn đầy năng lượng tích cực khi kiếm tiền và đạt được mục tiêu của họ, giúp đỡ lẫn nhau, cộng tác và chia sẻ cảm giác thành công. Một cảm giác về sự đổi mới bất ngờ xảy ra “tự nhiên”. Nhiều nguồn tài nguyên được cung cấp cho các nhà phát triển, cho phép họ tập trung vào giá trị kinh doanh mà họ có thể tạo ra chứ không phải vào cơ sở hạ tầng

Cardano có một hệ sinh thái phát triển mạnh gồm các công ty cơ sở hạ tầng không cần được trợ cấp và có thể mở rộng quy mô kinh doanh của mình bằng cách kiếm tiền từ các dịch vụ mà họ cung cấp. Họ đang thu hút các nhà phát triển vào hệ sinh thái và hướng dẫn họ cách xây dựng các ứng dụng.

Chỉ số chính để đánh giá

Khi kết thúc thử thách này, chúng ta sẽ tự hỏi: Liệu chúng ta có quản lý để giúp các nhà phát triển xây dựng dựa trên Cardano dễ dàng hơn không?

 • Lấp đầy các khoảng trống được xác định trong giai đoạn khảo sát.
 • Số lượng nhà phát triển tích cực xây dựng trên Cardano
 • Số lượng repos trên Github bằng cách sử dụng công cụ. (Tăng hàng tháng)
 • Giảm thời gian chờ của các cuộc hội thoại không hồi âm với nhà phát triển xuống còn 24 giờ.
 • Ý thức cộng đồng và các cuộc trò chuyện. Có những người xung quanh để nói chuyện cùng.

Hướng dẫn đặt câu hỏi

 • Đâu là công cụ mà chúng ta cần ưu tiên đầu tiên
 • Làm cách nào để chúng ta thu hút các nhà phát triển từ bên ngoài cộng đồng hiện tại của chúng ta tham gia vào Catalyst?
 • Các nhà phát triển muốn gì và làm cách nào để họ lấy được nó từ hệ sinh thái nhà phát triển Cardano?
 • Điều gì sẽ khiến nó trở thành một nhà phát triển có động lực để nghiền ngẫm các tài liệu và mã bất kể việc tạo một ứng dụng khó đến mức nào?
 • Các nhà quản lý nhà phát triển doanh nghiệp đang tìm kiếm điều gì để có thể xây dựng các dự án doanh nghiệp - nội bộ hoặc thương mại?

Các định hướng tiềm năng

 • Năng suất của nhà phát triển: IDE, các tập lệnh để tự động hóa mọi thứ.
 • Cơ sở kiến thức & Tài liệu
 • Khung triển khai, thử nghiệm và giám sát
 • Mẫu, công thức và mẫu
 • Hackathons
 • DEFI và mã hóa
 • Trang tổng quan
 • API và oracles.
 • Các cấu trúc hỗ trợ
 • Cơ cấu khuyến khích

Những thách thức trước

 1. Fund 5 Developer Ecosystem Challenge
 2. Fund 4 Developer Ecosystem Challenge
 3. Fund 3 Developer Ecosystem Challenge
 4. Fund 2 Challenge
 5. Fund 1 Challenge