Phát triển tài chính xã hội và môi trường

Thử thách: Fund 7 Challenge Setting

Catalyst Proposal Badge

Số tiền yêu cầu (USD): 250.000 USD

Câu hỏi thách thức:

Chúng ta có thể xây dựng những giải pháp nào trên Cardano để hỗ trợ tài chính cho sự đổi mới xã hội và môi trường?

Tại sao nó lại quan trọng?

Để giải quyết tình trạng khẩn cấp liên quan về khí hậu và các thách thức kinh tế, chúng ta cần xây dựng các giải pháp tài chính phù hợp để thúc đẩy sự thay đổi.

Thành công trông như thế nào?

Các nhà đầu tư có sức ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ và nền tảng cộng đồng khiến Cardano trở thành một sự lựa chọn mặc nhiên để giúp mang lại những sự ảnh hưởng lớn nhất một cách minh bạch.

Các chỉ số chính để đo lường

Khi kết thúc thử thách này, chúng tôi sẽ tự hỏi mình một số câu hỏi hướng dẫn về chất lượng của các giải pháp đã được phát triển:

 • Chúng ta có đang đi đúng hướng để cải thiện cuộc sống của những người đang sử dụng chúng hay không?
 • Bao nhiêu vốn tài chính được triển khai cho các nỗ lực của cộng đồng cấp cơ sở?
 • Có bao nhiêu khoảng trống được lấp đầy dọc theo chuỗi giá trị đầu tư tác động?
 • Chúng ta đã tăng hiệu quả sử dụng vốn và giảm chi phí tài chính bằng các cách tiếp cận hiện tại chưa?
 • Các giải pháp đã sử dụng các tính năng kỹ thuật của Cardano một cách đầy đủ nhất không?
 • Các nhóm có áp dụng các phương pháp đảm bảo kỹ thuật cao để phát triển code mà chúng ta có thể tin tưởng không?
 • Phi tập trung là một giải pháp như thế nào và đâu là điểm kiểm soát?

Hiện tại, có rất ít số liệu và sự đo lường được sử dụng để giải quyết các tình huống Tài chính Xã hội & Môi trường (SoFi). Do đó, thách thức này sẽ xác định được mức độ sử dụng bằng cách áp dụng một số chỉ số từ thị trường Tài chính phi tập trung (DeFi) làm hướng dẫn.

 • Ví hoạt động hàng ngày / hàng tháng (DAW / MAW) - Đo lường động lượng và mức độ tương tác
 • Giá trị sử dụng trung bình - Đo lường những người đang sử dụng dịch vụ, mức độ và tần suất.
 • Tổng giá trị đã khóa (TLV) - Đo độ tin cậy vào các giao thức thị trường DeFi.
 • Tỷ lệ nhận (Rake) - Đo lường hiệu suất
 • Tổng khối lượng hàng hóa (GMV) - Tổng giá trị của các dịch vụ đã giao dịch.

Chúng tôi cũng sẽ hỏi một số câu hỏi cụ thể về các đề xuất.

 • Tính bền vững của các đề xuất ngoài phạm vi của Catalyst là gì?
 • Đánh giá tác động xã hội và môi trường có được sử dụng để đo lường hiệu suất của đề xuất không?

Tóm tắt thử thách

Thách thức này là về những cách mà chúng ta có thể châm ngòi cho việc đầu tư chịu nhiều tác động bằng cách sử dụng hệ sinh thái Cardano.

Đầu tư tác động được thực hiện với mục đích tạo ra những tác động xã hội và môi trường một cách tích cực, có thể đo lường được cùng với lợi nhuận tài chính. Trong khi nhiều dự án thúc đẩy việc áp dụng DeFi trên Cardano, liệu chúng ta có thể đưa ra được thị trường tiềm năng của các cơ chế DeFi như một phương tiện cho lợi ích xã hội không?

Mang lại một kết quả có tác động khó hơn rất nhiều so với việc chỉ mang lại Lợi tức đầu tư tài chính, dù chỉ là một khoản nhỏ. Đầu tư tác động (theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới) bị cản trở bởi:

 • Việc thiếu và / hoặc chi phí cao của dữ liệu đáng tin cậy về các kết quả đầu tư của xã hội hoặc môi trường, làm cho việc tính toán các tác động trở nên khó khăn.
 • Những thách thức xung quanh việc “phân bổ” tác động - nghĩa là việc phân bổ liên quan đến tác động được khẳng định cho các nhà đầu tư có nguy cơ bị “tính hai lần”.
 • Những rào cản trong tác động kiếm tiền - thị trường tác động kém thanh khoản, lợi nhuận không chắc chắn, chi phí giao dịch cao.

Đề xuất các giải pháp về thị trường, cơ chế tài chính hoặc các phương tiện đo lường các tác động. Hãy suy nghĩ cách những điều này có thể được triển khai trên quy mô lớn để có tác động tích cực đến hàng triệu người. Hãy suy nghĩ về cách kết quả đề xuất của bạn có thể được nhúng hoặc sử dụng lại trong các bối cảnh thị trường khác nhau hoặc được tích hợp với các nhà cung cấp hiện có.

Khởi động đầu tư có tác động vào Cardano sẽ cung cấp vốn để giải quyết những thách thức cấp bách nhất trên thế giới trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, tái tạo năng lượng, bảo tồn, tài chính vi mô và các dịch vụ cơ bản có thể tiếp cận và giá cả phải chăng bao gồm nhà ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.

Để đạt được những sự tác động này cần có sự hợp tác và cộng tác, một thứ mà Cardano có thể kích hoạt được. Có thể nào câu trả lời để quản lý tốt hơn các nguồn tài nguyên của thế giới không nằm ở chính phủ hoặc các nhà đầu tư lớn mà thay vào đó là các công nghệ trao quyền hỗ trợ ngang hàng. Ví dụ: tài chính dựa vào cộng đồng hoặc huy động vốn từ cộng đồng dựa trên dữ liệu. Làm thế nào chúng ta có thể tận dụng sức mạnh tuyệt vời của hệ sinh thái Cardano để trở thành chất xúc tác đó?