Tạo nội dung thú vị hơn để dễ dàng tiếp thu

Catalyst TV - Tạo nội dung thú vị hơn để dễ dàng tiếp thu

Hãy ủng hộ đề xuất này để tạo nội dung dễ hiểu để chúng ta học Cardano một cách vui vẻ !!!

F8: Quảng cáo Phim + Phương tiện (FAM) hợp nhất! Tạo nội dung thú vị hơn để dễ dàng tiếp thu https: //cardano.ideascale.com/c/idea / … Số tiền yêu cầu bằng USD: $ 5200

Để theo dõi tiến trình của chúng tôi, cộng đồng có thể kiểm tra:

Danh sách phát trên youtube của chúng tôi cho dự án Catalyst - https: //www.youtube.com/playlist? List … Video và kịch bản sẽ được đăng tải lên website www.thepiratenotes.com Lịch làm vlog với chủ đề ngày xuất bản - https: // chia sẻ .clickup.com / c / h / 6-169 … - sẽ được cập nhật khi chúng tôi bắt đầu


Hãy ghé qua để bình luận, thích và bình chọn cho đề xuất này từ cộng đồng Việt Nam.

Hướng dẫn cần nhiều phương tiện và âm thanh hơn để thú vị và dễ hiểu hơn. Chúng tôi cần một chuỗi vlog của Bảng trắng để giúp người dùng hiểu dễ dàng hơn với các phép loại suy, câu chuyện và ví dụ.

Thông tin bổ sung

Các kênh chính thức của Miverse

theo dõi tiến trình của chúng tôi