Tìm hiểu các yếu tố kỹ thuật chữ ký số

Catalyst TV - Tìm hiểu các yếu tố kỹ thuật chữ ký số

Token cho phép bạn thiết kế các hệ thống kinh tế với nhiều ưu đãi phức tạp nhưng việc hiểu cách thiết kế các hệ thống này còn nằm trong toán học. Vui lòng ghé qua để đưa ra nhận xét, thích và bình chọn cho đề xuất này từ cộng đồng Việt Nam.

Gặp gỡ nhóm:

Jack O’Brien

Haskell và kỹ sư phần mềm Plutus. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Sáng tạo Đại học Massey, ngành Công nghệ, Âm nhạc Thương mại. Tôi có kinh nghiệm về sản xuất âm nhạc, video và phim. Tôi đồng tổ chức Catalyst Eastern Townhall, thiết lập và duy trì hệ thống dịch thuật, đồng thời cung cấp các tài liệu và hội thảo đào tạo nguồn mở cho cộng đồng. Tôi đang học Kinh tế học Tiến hóa & Thể chế.

Github

Thông tin bổ sung

Theo dõi hoạt động của nhóm

Đề xuất này sẽ sử dụng Obit Gravity làm KPI chính và các ví dụ về mã và tài liệu sẽ được chuyển sang GitHub. Tiến độ sẽ được đo bằng:

  • Github vấn đề và kéo các yêu cầu đến tài liệu.
  • Các video được tải lên Youtube và theo dõi lượt xem của họ.