Bản dịch tiếng Việt / tiếng Nhật của Sách Haskell

Catalyst TV- Bản dịch tiếng Việt / tiếng Nhật của Sách Haskell

Hỗ trợ Phụ đề tiếng Nhật / Việt, Vui lòng ghé qua để đưa ra nhận xét, thích và bình chọn cho đề xuất này từ cộng đồng Việt Nam.

Hợp đồng thông minh của Cardano được xây dựng trên Haskell. Nhưng không có sách hoặc tài liệu nào về Haskell cho các nhà phát triển ở Nhật Bản

Hợp đồng thông minh của Cardano được xây dựng trên Haskell. Nhưng không có sách hay tài liệu nào về Haskell cho các nhà phát triển ở Việt Nam

Gặp gỡ nhóm:

Anh Quang Daniel:

  • 7 năm kinh nghiệm làm giáo viên và phiên dịch tiếng Anh

Telegram

Hannah Gates

  • Sáng lập Cộng đồng Cardano Việt Nam (giúp 40 nghìn người theo dõi)
  • Một năm kinh nghiệm trong việc điều hành nhóm cổ phần (SPO)
  • Có kinh nghiệm nghiên cứu và đầu tư tài chính blockchain từ năm 2017 Chuyên gia nghiên cứu thị trường và sản phẩm Blockchain

Telegram