Thử thách & chiêu mộ sinh viên 🎓

Catalyst TV - Thử thách & chiêu mộ Sinh viên 🎓

Hãy ghé qua để bình luận, thích và bình chọn cho đề xuất này từ cộng đồng Việt Nam.

Hầu hết các sinh viên đang bị thiếu hụt nguồn lực, đặc biệt là về kinh phí và tuyển dụng kỹ sư.

Gặp gỡ nhóm:

Issa Ichikawa

21 tuổi / Thiếu niên tại Đại học Waseda ở Nhật Bản / Doanh nhân sinh viên / Người ủng hộ Catalyst Fund6 / Catalyst CA / Catalyst Fund6 Thành viên nhóm thử thách (Kết nối cộng đồng Nhật Bản)

Twitter

YUTA

Đại sứ Cardano / SPO / Đại diện Nhật Bản của Cuộc họp Tòa thị chính phía Đông / Quỹ xúc tác2,6,7 người chăn nuôi / Người xúc tác CA / Quỹ chất xúc tác6 Thành viên nhóm thử thách (Kết nối cộng đồng Nhật Bản)

Twitter

Thông tin bổ sung