Báo cáo thị trường hàng năm của Cardano

Catalyst TV - Báo cáo thị trường hàng năm của Cardano

Thực hiện một báo cáo thị trường với phương pháp luận chuyên nghiệp, thực hiện các kết quả trong truyền thông đa kênh, đặc biệt là xuất bản trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Nói về một trong những đề xuất được chuẩn bị kỹ lưỡng trong Fund8 của anh Tung Tran về kế hoạch xây dựng một báo cáo cơ sở dữ liệu tín dụng

Gặp gỡ nhóm:

Trần Thanh Tùng LinkedIn

Kinh nghiệm

  • Bằng MBA
  • 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
  • 04 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tiếp thị kỹ thuật số (Mạnh nhất về WordPress, SEO, Tiếp thị xã hội và cộng đồng)
  • 03 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp Blockchain)
  • Người sáng lập www.vneconomics.com (mục tiêu là nâng cao nhận thức của người Việt Nam về Công nghệ Blockchain)

Hà Minh Trang Facebook

Kinh nghiệm

  • Bằng MBA
  • 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing
  • 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục
  • Bài báo đã xuất bản