RSS

Posts in 2021

 • Buổi họp Thị trấn Đông bán cầu thứ 8

  18.09.2021 in Tin tức

  Featured Image for Buổi họp Thị trấn Đông bán cầu thứ 8
  Photo: Eastern Hemisphere Townhall / CC-BY-CA

  Một buổi gặp mặt tuyệt vời, nơi chúng tôi bắt đầu nói về Ideafest, Cardano Summit và Hackathons sắp tới. Rất nhiều gương mặt quen thuộc đã tham gia vào một cuộc thảo luận sâu sắc về Lừa đảo và phát hiện Lừa đảo. Dẫn đầu bởi Peter Bùi. Chúng tôi cũng …

  Read more