Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Tòa thị chính phía Đông

Cardano là một mạng lưới blockchain Proof-of-Stake, dự án mã nguồn mở phi tập trung toàn cầu, cho phép mọi người trên khắp thế giới hợp tác, cộng tác, đề xuất, cấp vốn và triển khai thị trường, giải pháp tài chính và ứng dụng để xây dựng phúc lợi kinh tế cho hàng triệu người.

Cộng đồng

Chúng tôi đang trợ giúp các thành viên cộng đồng từ nhiều quốc gia và ngôn ngữ ở múi giờ phía đông.

💬 Trò chuyện

Trọng tâm cụ thể là bản địa hóa nội dung của Cardano Catalyst và nội dung trên máy bay để cho phép sự tham gia rộng rãi nhất có thể.

creative experiment

🔆 Catalyst

Các thử nghiệm tận dụng trí tuệ chung của cộng đồng để xác định hướng đi và sự phát triển trong tương lai của hệ sinh thái Cardano.

📙 Tìm hiểu

Project Catalyst là bước khởi đầu của quản trị theo chuỗi cho Cardano. Tìm hiểu về Catalyst, tham gia, đề xuất, nhận tài trợ, xây dựng trên Cardano.

📝 Đóng góp

Bản địa hóa nội dung Cardano Catalyst để cho phép người dùng tham gia rộng rãi nhất cần mọi người giúp đỡ. Một một ngôn ngữ chưa được phiên dịch ở đây? Chúng tôi thực hiện quy trình đóng góp Pull Request trên GitHub. Thành viên mới luôn được chào đón!

📖 Phiên dịch

Để tạo Cardano và Catalyst dễ tiếp cận hơn trên toàn cầu, chúng tôi dịch tài liệu và các đề xuất liên quan. Tìm hiểu cách chúng tôi dịch sang nhiều ngôn ngữ ở Đông bán cầu.

🔆 Nhiệm vụ của chúng tôi 🔆

👫

Đối tác trong một cộng đồng rộng lớn hơn

Trọng tâm cụ thể của nhóm là địa phương hoá nội dung của Cardano Catalyst và đào tạo để mở rộng cộng đồng nhất có thể.

Cộng đồng Cardano Catalyst không chỉ là Tòa thị chính phía Đông, mà còn có nhiều sáng kiến ​​khác nhau ra đời từ ý tưởng của các thành viên trong cộng đồng.

🚀

Tạo ra nhiều sự tham gia nhất có thể

Chúng tôi cung cấp các bản phiên dịch của tài liệu Project Catalyst được đóng góp từ cộng đồng và các đề xuất liên quan, chủ yếu là các ngôn ngữ Đông Á.

Dự án Catalyst là một loạt các thử nghiệm tận dụng trí tuệ tập thể của Cộng đồng Catalyst để định hướng phát triển và phương hướng trong tương lai của hệ sinh thái Cardano.

📆 Town Hall Bi-weekly meetings

👉 Zoom registration