22/10/2022

Lucas Macchiavelli

 • Topic: Funding Real World Businesses

 • Description: The possibilities of funding businesses from the real world using Cardano

 • Language: English

 • Recording (if any): N/A

Duc Tiger

 • Topic: dRep

 • Description: All about dRep (conditions to become valid dRep, bonus and influence of dRep with voting..)

  • dRep là gì?
  • Tại sao Quản trị Cardano cần có dRep
  • dRep hoạt động như thế nào?
  • Vai trò, nhiệm vụ của mỗi dRep
  • Quyền lợi khi trở thành dRep
  • Điều kiện để trở thành dRep
 • Language: Vietnamese

 • Recording (if any): N/A