Maligayang pagdating sa Eastern Town Hall: Isang komunidad ng Cardano Project Catalyst

Ang komunidad ng Cardano Project Catalyst, tumutulong sa mga komunidad na kabilang sa mga bansa at mga wikang sakop ng mga eastern timezone.

Kilalanin ang Team

Ang isang focus ng team ay ang i-localize ang content ng Cardano Catalyst at on-boarding para mabigyang-daan ang pinakamalawak na maaaring pakikilahok.

Kasama niyo sa mas malawak na komunidad

Ang isang focus ng team ay ang i-localize ang content ng Cardano Catalyst at on-boarding para mabigyang-daan ang pinakamalawak na maaaring pakikilahok.

Ang paglikha ng pinaka malawak na maaring pakikilahok

Ang isang focus ng team ay ang i-localize ang content ng Cardano Catalyst at on-boarding para mabigyang-daan ang pinakamalawak na maaaring pakikilahok.

Kami ay lumilikha ng mga nakasaling bersyon ng dokumentasyon ng Project Catalyst, dokumentasyon na galing sa mga komunidad at mga kaugnay na mga panukala. Isinasalin namin ang mga ito sa mga wika na sakop ng Eastern hemisphere, na may tampulan sa mga wika ng silangan Asya.

Ang Project Catalyst ang simula ng on-chain governance sa Cardano. Ito ay isang serye ng mga experimento na nakikinabang sa sama-samang talino ng buong komunidad ng Project Catalyst para matukoy ang darating ng direksyon at pag-unlad ng Cardano ecosystem. Sa pamamagitan ng serye ng mga innovation fund, ang komunidad ay pinagmumulan ng mga ideya kung alin ang pondohan, at tutustusan ang mga ito. Pinipili ang pinakamahusay na mga ideya para sa pagbuo ng isang pandaigdigang blockchain.